Cách cài Project 2021 Pro

Hướng dẫn cài Project 2021 Pro

  1. Link tải Project 2021: TẢI VỀ

  2. Tải về mở ra chạy file Setup màu đỏ để cài đặt

  3. Mở Project lên và nhập key

Last updated