Hướng dẫn huỷ kích hoạt CleanMyMac X

Khi mua CleanMyMac X tại WinGiaRe và đổi máy Macbook mới hoặc reset Macbook thì cần lưu ý huỷ kích hoạt bản quyền trước khi kích hoạt lại theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Mở CleanMyMac X trên máy Macbook lên

  2. Ở trên thanh Menu chọn CleanMyMac X chọn Activation Info...

  3. Chọn Deactive License

  4. Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn huỷ kích hoạt bản quyền không bạn chọn tiếp Deactive license.

  5. Vậy là bạn đã huỷ kích hoạt CleanMyMac X thành công (giống như ảnh dưới).

Last updated