Links
Comment on page

Hướng dẫn tải và cài đặt Office 2021 Professional Plus

Bước 1. Tài Office 2021 về máy theo link sau: Office 2021
Bước 2. Chạy file Setup để cài đặt trọn bộ Office 2021 vào máy tính của bạn
Office 2021 Professional Plus 9
Bước 3. Mở 1 phần mềm lên (Word, Excel hoặc Powerpoint…) nhập key vào để kích hoạt.
Office 2021 Professional Plus 10
Bước 4. Xong, các phần mềm còn lại sẽ tự nhận key và kích hoạt thành công.
Office 2021 Professional Plus 11