Links

Hướng dẫn lấy link thanh toán Midjourney

Hướng dẫn cách lây link thanh toán Midjourney khi mua gói nâng cấp tại WinGiaRe.Com
Bước 1. Các bạn truy cập https://www.midjourney.com/app/ và đăgn nhập tài khoản.
  • Nếu đã có tài khoản các bạn chọn Sign in
  • Nếu chưa có tài khoản các bạn chọn Join the Beta và đăng nhập thông qua Discord.
Bước 2. Ở giao giện tài khoản https://www.midjourney.com/app/ chọn Purchase Plan
Bước 3. Ở nước này các bạn chọn qua tab mua theo tháng, và chọn gói bạn muốn mua.
Ví dụ:
  • Bạn mua gói Basic 10$ thì chọn Subcribe màu xanh
  • Gói Pro Plan 60$ thì chọn Subcribe màu cam
Bước 4. Link thanh toán hiện ra, các bạn copy link này và gửi cho hỗ trợ WinGiaRe.Com.