Hướng dẫn lấy link thanh toán Midjourney

Hướng dẫn cách lây link thanh toán Midjourney khi mua gói nâng cấp tại WinGiaRe.Com

Bước 1. Các bạn truy cập https://www.midjourney.com/app/ và đăgn nhập tài khoản.

  • Nếu đã có tài khoản các bạn chọn Sign in

  • Nếu chưa có tài khoản các bạn chọn Join the Beta và đăng nhập thông qua Discord.

Bước 2. Ở giao giện tài khoản https://www.midjourney.com/app/ chọn Purchase Plan

Bước 3. Ở nước này các bạn chọn qua tab mua theo tháng, và chọn gói bạn muốn mua.

Ví dụ:

  • Bạn mua gói Basic 10$ thì chọn Subcribe màu xanh

  • Gói Pro Plan 60$ thì chọn Subcribe màu cam

Bước 4. Link thanh toán hiện ra, các bạn copy link này và gửi cho hỗ trợ WinGiaRe.Com.

Last updated