Links
Comment on page

Hướng dẫn lấy link thanh toán Midjourney

Hướng dẫn cách lây link thanh toán Midjourney khi mua gói nâng cấp tại WinGiaRe.Com
Bước 1. Các bạn truy cập https://www.midjourney.com/app/ và đăgn nhập tài khoản.
  • Nếu đã có tài khoản các bạn chọn Sign in
  • Nếu chưa có tài khoản các bạn chọn Join the Beta và đăng nhập thông qua Discord.
Bước 2. Ở giao giện tài khoản https://www.midjourney.com/app/ chọn Purchase Plan
Bước 3. Ở nước này các bạn chọn qua tab mua theo tháng, và chọn gói bạn muốn mua.
Ví dụ:
  • Bạn mua gói Basic 10$ thì chọn Subcribe màu xanh
  • Gói Pro Plan 60$ thì chọn Subcribe màu cam
Bước 4. Link thanh toán hiện ra, các bạn copy link này và gửi cho hỗ trợ WinGiaRe.Com.